Kompetanse

Alle våre ansatte har godkjente HMS-kort til Bygge- og Anleggsnæringen, sertifikater for utførelse av varme arbeider,

sveisesertifikater  og andre nødvendige sertifikater til å utføre arbeidet på en trygg og sikker måte.

Vi er registrert i STARTBANK!

Start Bank 2018_Page_1

Vi er SENTRALT GODKJENT innen følgende områder:

–  Prosjekterende – Konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2.

–  Utførende – Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2.

Godkjenningsbevis UTF og PRO